III:1 Ernst Johan Öberg (Nilsson)

Hemmansägare, Bonde, Klockare, Skomakare, Stuvarb, Sågverksarb.

1914. Johan Öberg som överkock vid A8 i Boden 1914-1915.

Far:

Mor:

Född:

1894-03-02 Öjebyn 34:12, Piteå lands (BD). [1]

Döpt:

1894-03-02. [1]

Faddrar: Arb. Fredrik Markström och hustru, Arb Viktor Öberg och hustru, Arb Ernst Alb Markström alla i Öjebyn, Arb Britta Johanna Öberg i Håkansön.

Examen:

1902 Öjebyn, Piteå lands (BD). [2]

Betyg: Biblisk historia 1 både vår- och hösttermin. Läsning 2 (med beröm godkänd) under våren och räkning 1½ på vårterminen och 2 på höstterminen. Underkänd i sång hela läsåret. I flit och uppförande 3 (berömlig). 82 närvarodagar och 2 frånvarodagar.

Vårterminen 1903 bibelhistoria 2, katekes och innanläsning 2 och räkning 1 (godkänd). I teckning och sång 1½ (med nöje godkänt). I flit och uppförande 3 (berömlig). 105 närvarodagar, 2 sjuk- och 3 dagars frånvaro.

Konfirmerad:

1908-05-09 Öjebyn, Piteå lands (BD). [3]

Konfirmationsbetyg C. Första nattvardsgång 10/5 1908.

Renhållare:

1909-11-13 Skuthamns Ångsåg, Piteå lands (BD). [4]

Renhållare Johan Öberg står under N. P. Öberg. 118 tim à 20 öre 23,60 kr 13 november 1909. De hade inte månadslön utan 14-dagars och tjänade efter prestation.

Johan Öberg från Öjebyn (minderårig) står med i förteckning över arbetare i brädgården vid Skuthamns Sågverk 1909-08-23. E Joh. Öberg tillhör arbetareförbundet enligt förteckning 18 aug 1909.

Instickare:

1910 Skuthamns Ångsåg, Piteå lands (BD). [4]

Johan Öberg jobbar 46 timmar à 25 öre som instickare (av bräder) vid hiss för 11,50 kr samt 123 timmar som instickare à 25 öre för 30,75 kr. De hade inte månadslön utan 14-dagars och tjänade efter prestation. Det fanns två avlöningsböcker per månad.

Skomakare:

1911 Båtskatan, Öjebyn, Piteå lands (BD).

Enligt muntlig berättelse av sonen, min farfar Einar så blev han färdig skomakare som 17-åring och hade gått 2 år som lärling hos sina morbröder Ernst och Anton Markström. Johan har sitt eget skomakeri i Hälleström som han driver fram till 1940-talet och har ofta hjälp av Emil Holmgren med träbenet från Långträsk.

Arbetsbok:

1912-08-08 Granudden, Luleå (BD). [5]

Står med svag text Arbetsbok Granudden, Luleå och datumet tolkar jag till 8/8 1912. Granudden var en sorteringsplats för timmer under flottningens tid.

Värnplikt:

1914 Boden, Överluleå (BD). [6]

Ernst Johan Nilsson Öberg, skomakare. Fältartilleriet som vapenför vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente A8. Längd 1,73 m. Inskrivningsnummer 53. Överkock. 281 beväringsdagar 1914-15. 1 repövn 42 dagar. Uttagen i krigstjänst 88 dagar. Fick sitta 4 dagar i vaktarrest för vårdslöshet. 1916 Pam 42 dagar A10. 1917 Krigstjänst 57 dagar A9. 1939 FF 2/9 - 18/9 samt 7/12-30/12.

Hemmansköp:

1914-08-15 Öjebyn 34:12, Piteå lands (BD). [7]

Övertog hemgården Öjebyn 34:12 1/128 mantal samt lägenheten Lydinge nr 2 under Öjebyn 31:30 om 1,03 hektar genom köp för 2500 kr. Lagfart 1915-05-29. Angiven som jordägare fram till faderns död 1919.

Skuldebrev på 3000 kr till Norrbottens Läns Hushållningssällskap 19/10 1916. Hälften stående del och hälften amorteringsdel med 3,6 % ränta på stående del och 2,4 % på amorteringsdelen till och med 1919-12-31.

Inteckning 1916-10-19 till säkerhet för kantorn Israel Andersson.

Sågverksarbetare:

1916 Munksund, Piteå lands (BD). [8]

Likvider sommaren 1916 som sannolikt avser Johan (på föregående sida finns en skriven dagsverkslista där Johan och tre andra gubbar står med, troligen i Munksund):
14 juni 41,40 kr
28 juni 45,28 kr
12 juli 80,52 kr
25 juli 66,78 kr
9 aug 49,12 kr
23 aug 52,16 kr
Summa 335,26 kr

Stuveriarbetare:

1920 Piteå (BD). [9]

Jobbade åtminstone sedan 1920 sommartid som "sjåar" på båtarna och till ungefär 1943. I maj 1920 bildades Avd. 132 Transport i Piteå med 13 medlemmar där en släkting, Hjalmar Öberg var bland initiativtagarna enligt dennes dödsannons. Ev. var Johan medlem där.

Johan jobbade för Piteå Stuveri AB som grundades 1928 och Johans nummer var 164. Bolaget skulle lasta och lossa fartyg inom Piteå-området. Då handlade det uteslutande om fartygsarbete. Arbetet var manuellt tungt kroppsarbete utan några maskinella hjälpmedel. Det finns en anteckningsbok där Johan har bokfört sitt båtarbete på alla båtar mellan åren 1933-1943.

Medlem:

1937-03 Arbetarekommun, Sjulsmark, Piteå (BD).

Johan Öberg och svågern Alfred Nyman från Hälleström valdes som medlemmar i en ny arbetarekommun i Sjulsmark. Anteckning av Johan Öberg: Medlemsrådet i Sjulsmarksdistriktet har följande sammansättning: Ordf Simon Nilsson, sekr. Johan Öberg och Johan Berg.

Stuveriarbetare:

1940 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD). [10]

Huvudsaklig inkomst som stuveriarbetare vid Norrlands Stuvareförbund.

På hemmanet finns 5 hektar åker.

Inkallad:

1944. [11]

Var inkallad 138 dagar under sommaren.

Sågverksarbetare:

1950 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD). [12]

Död:

1955-06-11 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD). [13]

Avliden på Luleå lasarett. Laseration pulm (laseration i lungorna), oedema pulm (vätska i lungorna). Avliden 01:45.

Artikel kring Johans tragiska död: Häst klämde 61-åring till döds i Hälleström: På fredagskvällen blev 61-årige teleföreståndaren Johan Öberg, Pite-Hälleström, så illa klämd av sin häst i spiltan, att han natten mot lördagen avled av skadorna utan att ha kommit till sans.

Öberg hade jämte en son varit sysselsatt med en del körslor och skulle ta en rast, varför hästen kördes in i spiltan i stallet. Ägaren gick efter havre åt hästen, som av någon okänd anledning skyggade till så att Öberg blev klämd mot spiltans vägg och därvid fick bröstkorgen illa klämd. Han gick till bostaden där han förlorade medvetandet. Han fördes till lasarettet i Luleå och avled klockan två natten mot lördagen, utan att ha kommit till medvetande. Hästen som Öberg handhaft i sju år har tidigare aldrig visat något tecken på skygghet utan varit mycket snäll. Den så tragiskt omkomne sörjes närmast av hustrun Emma och två söner.

Begravd:

1955-06-19 Norrfjärden (BD).

Begravd i J. V. Nymans familjegrav.

Bouppteckning:

1955-11-04 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD).

Summa tillgångar 3450 kr och kvar efter skulder 2425 kr. Tillgångar kammarmöbel 250 kr, symaskin 100 kr, skosymaskin med verktyg 100 kr, en radio 50 kr, sängkläder och sänglinne 200 kr, linnevaror 100 kr, matservis 100 kr, en cykel 50 kr, den avlidnes gångkläder 500 kr. Postsparbanksbok 1800 kr. Summa tillgångar 3450 kr. Avgående begravningskostnad 1000 kr, bouppteckningskostnad 25 kr. Behållning 2425 kr.


Äktenskap med III:2 Emma Karolina Nyman (1890 - 1955)

Bosatta:

1916-12-09 Öjebyn 34:12, Piteå lands (BD). [5]

Ernst Johan (Nilsson) Öberg, kristendomskunskap C
Emma Karolina Nyman, kristendomskunskap b

Lysning:

1916-12-10 Öjebyn, Piteå lands (BD). [14]

Vigsel:

1916-12-24 Öjebyn, Piteå lands (BD). [14]

Bson Ernst Johan Nilsson Öberg, Öjebyn
Pigan Emma Karolina Nyman, Öjebyn.
Lysningar 10/12, 17/12 och 24/12. Vigda av Holmström.

Jordbruksundersökning:

1917-07-12 Öjebyn 34:12, Piteå lands (BD). [15]

Ägare E. J. Nilsson Öberg. Uppgift lämnad av hustrun 12 juli 1917. Kreatur 2 kor. Åker 1,08 ha, skog och hagmark 4,83 ha. Summa 5,91 ha. Korn 0,08 ha och gav 250 kg skörd förra året. Potatis odlad på arrenderad jord och gav 1100 kg 1916. Odlad jord för hö 1 ha. Länk: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0002355_00230

Ny ladugård:

1922 Öjebyn 34:12, Piteå lands (BD).

Uppför en ny ladugård av stolpresning och sten och spåntak med plats för 4 kor.

Hemmansförsäljning:

1923-05-13 Öjebyn 34:12, Piteå lands (BD). [7]

Säljer både Öjebyn 34:12 och Öjebyn 31:30 till systern Frida och svågern Bertil Lundström för 4800 kr. Hade då precis uppfört en ny ladugård. Taxeringsvärde 1923: Öjebyn 34:12 1/128 mantal 2800 kr, Öjebyn 31:30 700 kr. Totalt 3500 kr.
Fastigheterna säljs till Piteå kommun 1966 och gården rivs på 1970-talet eftersom den nya Älvvägen går över gården.

Bosatta:

1923-11-24 Hälleström 1:10=1:15, Norrfjärden (BD). [16]

Flyttade till Emmas föräldrahem som ägdes av hennes bror Alfred Nyman. Flyttade hit redan i september för sonen Einar firade sin 6-årsdag här.

Hemmansköp:

1924-06-13 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD).

Makarna köper hemmanet för 5700 kr av Alfed och Augusta Nyman, Hälleström 1:15. Säljer samtidigt 20 hektar för 3000 kr, Hälleström 1:16 till Alfred och Augusta som hade ägt detta hemman sedan 1911.

Stuveriarbetare:

1930 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD). [17]

Ernst Johan Öberg Hem. äg och stuveriarbetare.

Ny ladugård:

1938 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD).

En ny ladugård uppförs sommaren 1938 och sonen Einar är med på bygget. Den byggs av stolpresning och cementtegel med plats för 5 kor och 2 hästar samt foderlada. Johan tog fram en skiss och beräknad kostnad på 2 500 kr 29 aug 1932 som skulle finansieras med ett stödlån. Skissen innehöll plats för 6 kor och 2 hästar.

Landstingets Näringsutredning:

1944-11-20 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD). [11]

Tax.värde jordbruksvärde 7 700 kr. Skog 900 kr. Tot 8 600 kr
Åker 5 har, tomt och trädgård 0,5, 2 betesäng, 22 ha skogsmark och övrig mark 2,2. Tot 31,7 ha. 1 häst, 5 kor och 1 svin.
Mjölk för avsalu 6084 kg. Transport av mjölk kostar 2 öre per kg. Medlem i producentföreningen, slakteriföreningen och R.L.F
Manbyggnad i dåligt skick, ladugård 1937, vedbod i mindre gott skick och loga i dåligt skick. Förslag att bygga nytt boningshus närmare ladugården.

Hemmansförsäljning:

1948 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD).

Överlåter hemmanet till sonen Arne som 1949-50 uppför ett nytt boningshus närmare Rosån och föräldrarna Johan och Emma huserar på övervåningen.

Barn:

 John Einar Öberg (1917 - 1996)
 Nils Arne Öberg (1921 - 1923)
 Nils Arne Öberg (1923 - 1986)


Källor

[1]
Piteå landsförsamling CI:16 (1891-1894) Bild 218 / sid 214 (AID: v138656.b218.s214, NAD: SE/HLA/1010154)
 
 
[2]
Examenskatalog
 
 
[3]
Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv, Konfirmationsböcker, SE/HLA/1010154/D1/2(1895-1909),bildid: F0009497_00239
 
 
[4]
Merlo Arkiv Timrå
 
 
[5]
Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010154/A II a/2a (1913-1929), bildid: 00203387_00235, sida 227
 
 
[6]
Norrbottens inskrivningsområde (Io 19), Piteå rullföringsområde (Ro 72) D4:3 (1914-1922) Bild 690 (AID: v806614a.b690, NAD: SE/KrA/0473/B19002Ö)
 
 
[7]
Köpehandling
 
 
[8]
Privat arkiv
 
 
[9]
Folkräkningen 1920
 
 
[10]
Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:548 (1940) Bild 490 / sid 48 (AID: v885106.b490.s48, NAD: SE/RA/420401/13)
 
 
[11]
Landstingets Näringsutredning
 
 
[12]
Sveriges Befolkning 1950
 
 
[13]
Dödsannons
 
 
[14]
Piteå landsförsamling EI:9 (1905-1917) Bild 1920 / sid 184 (AID: v138669.b1920.s184, NAD: SE/HLA/1010154)
 
 
[15]
Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Lokalundersökningar. Primärmaterial: ordinarie blanketter 1913-1920, SE/RA/420401/19/H 2 AAA/88 (1917), bildid: B0002355_00230
 
 
[16]
Piteå landsförsamling B:7 (1918-1935) Bild 780 / sid 72 (AID: v193381.b780.s72, NAD: SE/HLA/1010154)
 
 
[17]
Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Församlingsbokutdrag, SE/RA/420401/11/H 1 AAA/196 (1930), bildid: B0001216_00439, sida 29