II:1 John Einar Öberg

Hemmansägare, Bonde, Sågverksarb, Byggnadsbetongarb.

1978. Farfar och jag.

Far:

Mor:

Född:

1917-09-26 Öjebyn 34:12, Piteå lands (BD). [1]

Jordeg. Ernst Johan Nilsson Öberg
h h. Emma Karolina Nyman Öjebyn.

Döpt:

1917-10-07. [1]

Av Holmström.

Bosatt:

1923-11-24 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD). [2]

Konfirmerad:

1932-04-23 Norrfjärden (BD). [3]

Konfirmationsbetyg a. Första nattvardsgång 24 april 1932.

Hemmansägare:

1937-12-01 Älvsborg 1:2=2:1, Norrfjärden (BD).

Blev 1937 ägare till Älvsborg 1:2 = 2:1 genom köp av Valdemar Bergström i Hälleström, vilken hade ropat in hemmanet på exekutiv auktion i Luleå för 4050 kr tidigare samma år. Lagfart 1937-12-01. Enligt boken Svenska gods och gårdar från 1942 var hemmanet på 68 hektar, därav 4,5 åker. Taxeringsvärde 5400 kr, därav jordbruksvärde 4900 och skogsvärde 500 kr. Mangårdsbyggnad uppförd 1885. 4 kor, 1 ungdjur, 1 svin och höns till husbehov.

Värnplikt:

1938 Boden, Överluleå (BD). [4]

Inskriven 1937 432 72 Johan Einar Öberg Jordägare i Älvsborg. Värnpliktsnummer: 432-72-37. 1,71 m lång. Årsklass 1938 22/3. Fick uppskov ett år för att vara med och bygga ny ladugård hemma. Infanteriet I-19 i Boden. Gevärsskytt.
1 tjänstgöring 4/10 - 31/12 1938. 1 tjänstgöring 1/1 - 10/1 1939. 1 tjänstgöring 26/1 - 17/3 1939. 1 tjänstgöring 2/9 - 26/9 1939. 1 tjänstgöring 15/10 - 7/12 1939. Pamob 8/12 1939 - 31/3 1940. Pamob 14/4 - 30/6 1940. Pamob 8/8 -28/8 1940. VL 16/7 - 28/9 1941, VL 12/10 - 23/11 1942, VL 5/4 - 8/5 1944

Sågverksarbetare:

1950 Älvsborg 2:1, Norrfjärden (BD). [5]

Säsongsarbetare på ångsågen i Luleå, åtminstone sedan 1944.

Betongarbetare:

1951-12-03 Luleå (BD).

Betongarbetare och hantlangare för Edvin Andersson i Luleå fram till 1958-12-06 pga arbetsbrist. Vitsord: Uppförande hedrande. Arbetskunnighet utmärkt. Edvin Andersson var byggmästare och en känd Luleåprofil på 1950- och 1960-talet.

Antagningsbevis:

1959-03-09 Porsibygget, Vuollerim (BD). [6]

Hjälparbetare vid betonggjutning Statens Vattenfallsverk Porsibygget. Avslutar arbete på grund av arbetsbrist 1959-09-04. Gott uppförande, god arbetskunnighet.

Byggnadsarbetare:

1960 Älvsborg 2:1, Norrfjärden (BD). [7]

Körkort personbil:

1971.

Sommaren 1975 köper farfar Einar en Ford 2300 S årsmodell 1970 för 15 050 kr. Registreringsnummer: CKA 506. Denna säljer han runt 1990 och köper en Opel Record EDK 607.

Död:

1996-05-01 Älvsborg 2:1, Norrfjärden (BD).

Begravd:

1996-05-22 Norrfjärden (BD).

Bouppteckning:

1996-07-09 Älvsborg 2:1, Norrfjärden (BD).


Äktenskap med II:2 Ronny Gunvor Clarinne Bergdahl (1921 - 2014)

Bosatta:

1939-07-22 Hälleström 1:15, Norrfjärden (BD). [8]

De nyblivna makarna bodde en tid hos Einars föräldrar i Gammelgården.

Lysning:

1939-07-23 Norrfjärden (BD). [9]

Lysningar 23/7, 30/7 och 6/8. John Einar Öberg, hem äg Hälleström. Ronny Gunvor Klarine Bergdahl, hem.äg dr, Hälleström. Bådas muntliga begäran och skriftliga försäkran. Giftomannasamtycke för kvinnan.

Förlovning:

1939-07-23.

Vigsel:

1939-08-12 Älvsbyn (BD). [10]

Vigda av kyrkoherde Yngve Andersson. Lysningsbevis från pastorsämbetet i Norrfjärden 7/8 1939. Vigselbevis 15/8.

Makarna var bland annat femmänningar.

Bosatta:

1940 Älvsborg 1:2=2:1, Norrfjärden (BD). [11]

Makarna flyttade in "ope Karl Nels" under år 1940 och hade 4 hektar åkermark.

Landstingets Näringsutredning:

1944-11-20 Älvsborg 1:2=2:1, Norrfjärden (BD).

Bosatta:

1949 Älvsborg 2:1, Norrfjärden (BD).

Hemmanet får nytt nummer efter en försäljning och förändring i fastigheten som slås samman med Älvsborg 1:2 och Sjulsmark 3:10. Den nya fastigheten blir Älvsborg 2:1.

Kreaturslöst jordbruk:

1965-01-11 Älvsborg 2:1, Norrfjärden (BD).

Barn:

 Curt Einar Öberg (1939 - )
 Gun Inger Öberg (1940 - )
 Ulf Roland Öberg (1951 - 2018)


Källor

[1]
Piteå landsförsamling (BD) CI:21 (1915-1922) Bild 1870 / sid 181
 
 
[2]
Piteå landsförsamling B:7 (1918-1935) Bild 780 / sid 72 (AID: v193381.b780.s72, NAD: SE/HLA/1010154)
 
 
[3]
Norrfjärdens kyrkoarkiv, Konfirmationsböcker, SE/HLA/1010145/D I/1 (1915-1943), bildid: F0009785_00104, sida 93
 
 
[4]
Norrbottens inskrivningsområde (Io 19), Inskrivningsområdesexpeditionen (BD) D6a:58 (1917) Bild 5750 (AID: v837174.b5750, NAD: SE/KrA/0473/B19001H)
 
 
[5]
Sveriges Befolkning 1950
 
 
[6]
Antagningsbok
 
 
[7]
Sveriges Befolkning 1960
 
 
[8]
Norrfjärdens kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010145/A II a/8 (1935-1949), bildid: 00178758_00009, sida 306
 
 
[9]
Norrfjärdens kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010145/E I/2 (1930-1942), bildid: 00202930_00051, sida 47
 
 
[10]
Älvsby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010243/E I/7 (1938-1948), bildid: A0034628_00023, sida 14
 
 
[11]
Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:548 (1940) Bild 1630 / Sida 162