"N. P." Nils Petter Bergdahl
* 1833 Boden 1, Överluleå (BD)
† 1900 Ale 4:14, Nederluleå (BD)
Dräng, Bondemåg, Inhyses, Torpare, Snickare
"L. P." Lars Petter Bergdahl
* 1805 Prästholm, Råneå (BD)
† 1888 Boden, Överluleå (BD)
Dräng, Hemmansägare, Bonde, Inhyses, Snickare, Svarvare
"Olaus" Olof Persson Bergdahl
* 1779 Prästholm, Råneå (BD)
† 1839 Bredåker, Överluleå (BD)
Dräng, Soldat, Bruksarbetare, Nybyggare, Landbonde, Inhyses
Maria Larsdotter
* 1774 Högsön 8, Råneå (BD)
† 1845 Bredåker, Överluleå (BD)
"Anna Stina" Anna Kristina Nilsdotter
* 1815 Boden 1, dåv. Luleå lands (BD)
† 1892 Boden, Överluleå (BD)
Piga
Nils Nilsson
* 1774 Boden 9, dåv. Luleå lands (BD)
† 1837 Boden 1, Överluleå (BD)
Hemmansägare, Bonde
"Cajsa" Katarina Larsdotter
* 1776 Boden 1, dåv. Luleå lands (BD)
† 1841 Boden 1, Överluleå (BD)